సెప్టెంబర్ 1వ తేది నుండి 30వ తేది వరకు పౌష్టికాహార మాసోత్సవం జనవిజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ టెక్నాలజి, శ్రీ పద్మవతి మహిళా యూనివర్శిటి విద్యార్ధులు ఆన్‌లైన్ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Leave a Reply