“దేశమంటే మట్టి కాదోయ్”. మరేమిటో తెలుసుకుందాం.

“దేశమంటే మట్టి కాదోయ్”. మరేమిటో తెలుసుకుందాం.

సెప్టెంబర్ 21న గురజాడ జయంతి సందర్భంగా విశాఖ,విజయనగరం, శ్రీకాకుళం పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ మాజీ శాసనమండలి సభ్యులు, భారతదేశ ప్రాచీన చరిత్ర, శాస్త్రీయ సామాజిక అంశాల పుస్తక రచయిత శ్రీ M.V.S.శర్మ గారు ఈ వెబినార్లో వివరించారు. వీక్షించండి.

Leave a Reply

Close Menu